از جمله مسائلی که می بایست برای گزینش های استخدامی مورد توجه قرار گیرد مسائل شرعی است که در رساله ها می توان جستجو کرد اما با توجه به اینکه جوانان امروز کمی تنبلی( مزاح نویسنده) می کنند و واجبات شرعی خود را مطالعه نمی کنند قسمتهایی که در رساله ی امام خمینی «ره» احساس کردم در گزینش ها استفاده می شود به صورت گلچینی تقدیم می کنم. باشد که شما دوستان از باب آشنایی به مسائل هم که شده علاقه مند به دانستن شرعیات دین اسلام شوید. ان شاء الله گلچینی از مسائل سیاسی هم پس از جمع آوری تقدیم می نمایم./


واجبات نماز 11 چیز است:

نیت          قیام          تکبیره الاحرام                          قرائت                      رکوع                       سجود                      ذکر          تشهد                        سلام                        ترتیب                       موالات                   

شکیات نماز23 قسم است: و برای نماز باطل باید نماز اعاده خواند

 1. نماز دورکعتی و نماز مسافر ولی نماز مستحب دورکعتی باطل نمی شود
 2. نماز سه رکعتی
 3. شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج
 4. شک بین سه و شش یا بیشتر از شش
 5. شک در نمازی که نداند چند رکعت خوانده
 6.  نماز چهار رکعتی که شک کند یک رکعت خوانده یا بیشتر
 7. شک بین چهار و شش و بیشتر از شش

شکهایی که باید بی اعتنا بود:

1.       شک بعد از سلام

2.       شک بعد از گذشتن وقت نماز

3.       کثیرالشک

4.       شک ماموم زمانی که امام شماره رکعتها را بداند

5.       نماز مستحبی

 

 

1.       اگر بین نماز شک کند که کار واجبی را انجام داده یا نه چنانچه کار بعد آنرا انجام نداده باید انجام دهد ولی اگر کار بعد را انجام داده نباید شک کند

2.       اگر در خواندن سوره ای شک در خواندن آیه ای کند نباید شک کند

3.       اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آنرا مانند ذکر یا آرام بودن را انجام نداده

4.       اگر سجده رود وشک کند که رکوع نرفته

5.       اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را بجا آورده نباید اعتنا کند ولی اگر شک کند که سجده رفته باید برگردد و بجا آورد

6.       کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند زمانی که شک کند سجده یا تشهد را بجا آورده نباید اعتنا کند

اگر بعد از وقت ناز شک کند که نماز را خوانده یا نه نباید اعتنا کند ولی اگر وقت نگذشته باید نماز را بخواند

شک بین دو و سه نماز را سه رکعت فرض می کند و دو رکعت نماز نشسته یا یک رکعت نماز ایستاده

شک بین دو و چهار نماز را چهار رکعت در نظر می گیرد و بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا می آورد

شک بین دو و سه وچهار بنا را چهار رکعت گذاشته و بعد از نماز دو رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نماز شکسته بجا می آورد

شک بین چهار و پنج بنا را چهار رکعت گذاشته و بعد دو سجده سهو بجا می آورد

شک بین سه و چهار بنا را چهار رکعت گذاشته و بعد یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا می آورد

و اگر این شکها در حال ایستاده باشد باید بنشیند و نماز را تمام کند و مانند موارد بالا عمل کند

فقیه:

1.       غالب بر نفس خود باشد

2.       حافظ و نگهدارنده دین باشد

3.       با هواهای نفس مخالف باشد

4.       اطاعت محض از امر خدا داشته باشد

 

مرجع تقلید:

مرد                  بالغ           عاقل        شیعه دوازده امامی   حلال زاده                زنده و عادل            

شرائط صحیح وضو 13 چیز است:

 1. آب وضو پاک باشد
 2. مطلق باشد
 3. مباح باشد
 4. ظرف آب وضو مباح باشد
 5. ظرف آب از طلا و نقره نباشد
 6. اعضای وضو موقع شستن پاک باشد
 7. وقت برای وضو و نماز کافی باشد
 8. به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدا باشد
 9. وضو  به ترتیب گرفته شود
 10. کارهای وضو پشت سرهم انجام شود
 11. اعمال وضو را خو شخص انجام دهد
 12. استعمال آب برای شخص مانعی نداشته باشد
 13. در رسیدن به اعضای شخص مانعی نباشد

وضوی ارتماسی:

وضویی است که انسان صورت و دستهای خود را یکباره از بالا به پایین در آب فرو برد   

چیزهایی که  باید برای آنها وضو گرفت:

 1. برای نمازهای واجب به غیر از نماز میت
 2. برای سجده و تشهد فراموش شده
 3. اگر بین آنها حدثی از او سر زده باشد
 4. برای طواف واجب خانه کعبه
 5. اگر نذر یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد
 6. اگر نذر کرده جایی از بدن خود را به قرآن برساند
 7. برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد

چیزهایی که وضو را باطل می کند:

بول                  غائط                        باد معده                   خواب                      چیزهایی که عقل را از بین می برد                            استحاظه           چیزهایی که برای آن بایستی غسل کرد

غسل های واجب:

جنابت              حیض                       نفاس                        استحاضه مس میت میت         غسلی که به واسطه نذر و قسم باشد

چیزهایی که بر جنب حرام است:

رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا

اسم پیغمبران و امامان

رفتن به مسجدالحرام و مسجد پیغمبر (ص)

توقف در مساجد دیگر

گذاشتن چیزی در مسجد

خواندن سوره ای که سجده واجب(تنزیل-حم-سجده-والنجم-اقراء)

چیزهایی که بر جنب مکروه است:

خوردن و آشامیدن                           خواندن بیشتر از هفت آیه         رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه قرآن              همراه داشتن قرآن    خوابیدن        مالیدن روغن به بدن                 جماع بعد از احتلام

احکام غسل میت:

واجب است میت را سه غسل بدهند. آبی که با سدر مخلوط باشد                    آبی که با کافور مخلوط باشد                   آبی که خالص باشد

احتیاط واجب است تا می شود میت را غسل ترتیبی داد ، غسل ارتماسی نشود

میت مسلمان با سه پارچه لنگ و پیراهن و سرتاسری کفن می کنندکه لنگ و پیراهن واجب کفن می باشند

طفل 4 ماه بیشتر نیاز به غسل دارد

حنوط:

یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای میت کافور بمالند

مستحب است بعد از دفن دو رکعت نماز وحشت خوانده شود که در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت بعد بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلنا خوانده می شود

تعدای از غسلهای مستحب:

غسل عید غدیر                 عید فطر    عید قربان                  عید نوروز                شب اول رمضان

در 7 مورد بجای وضو و باید غسل تیمم کرد:

1.       آنکه تهیه آب ممکن نباشد

2.       اگر تیه آب توام با مشقت باشد

3.       اگر از استعمال آب بر جانش بترسد

4.       هرگاه مصرف آب باعث شود اطرافیانش در مشقت بیافتند

5.       کسی که لباسش نجس باشد باید آب را مصرف تمییزی لباس کند

6.       اگر غیر اب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری نباشد

7.       تنگی وقت

نمازهای  واجب:

نماز یومیه                         نماز آیات                نماز میت  نماز طواف واجب خانه کعبه    نماز قضای پدر و مادر                             نمازی که بواسطه نذر و قسم و عهد واجب شود

احکام قبله:

اگر انسان نتواند قبله را جهت یابی کند باید در چهار جهت نماز خود را ادا کند

لباس نماز گزار:

پاک باشد                        مباح باشد اجزاء مردار نباشد     از حیوان حرام گوشت نباشد

اگر نماز گزار مرد است لباسش از ابریشم خالص و طلا بافت نباشد

مواردی که نیاز نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد:

خونی شدن لباسی که بواسطه زخم دمل ایجاد شده

وجود خون به مقدار کمتر از درهم

نمازگزار مجبور باشد با لباس نجس نماز بخواند

شروط مکان نمازگزار:

مباح باشد                         بی حرکت باشد        جایی که سقفش کوتاه است                    مکان نماز گزار اگر نجس باشد به شرطی که تر نباشد                 اگر جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از چهار انگشت باشدیا برعکس

مبطلات نماز:           

1.       اینکه در بین نماز یکی از شرطهای نماز از بین برود( مکان غصبی)

2.       در بین نمازعمداً یا سهواً از روی ناچاری چیزی که وضو یا غسل را باطل کند پیش آید

3.       مثل بعضی که شیعه نیستند دستها را رویهم بگذارند

4.       بعد از خواندن حمد آمین بگوید

5.       عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند یا به طرف چپ و راست برگردد

6.       عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد داشته باشد

7.       خنده با صدا و ترجیح و بنا بر احتیاط واجب خنده با صدا اگر چه ترجیح نداشته باشد

8.       برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند

9.       کاری که صورت نماز را بر هم بزند ( پریدن...)

10.     خوردن و آشامیدن

11.    شک در در رکعتهای نماز دو رکعتی وسه رکعتی یا در رکعت اول نماز چهار رکعتی

12.    عمداً یا سهواً رکن نماز را کم و یا زیاد کند

·        کسی که در نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سرهم شک کند کثیرالشک است

·        نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد

سجده سهو برای سه چیز است:

1.       در بین نماز حرف بزند

2.       یک سجده را فراموش کند

3.       در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت

شرایط امام جماعت:

بالغ   عاقل                        شیعه دوازده امام      عادل                        حلال زاده                نماز را بطور صحیح بخواند

نماز آیات: بواسطه چهار چیز واجب است

گرفتن ماه                        گرفتن خورشید        زلزله                        رعد وبرق و بادهای سیاه

نماز آیات دو رکعت دارد که هر رکعت پنج رکوع دارد که می تواند بعد از حمد یک سوره را به پنج آیه تقسیم کند و بعد از هر آیه به رکوع برود.

نماز عید فطر و قربان:

·        در زمان حضور امام واجب و در غیبت مستحب است و به جماعت خوانده می شود

نماز های ذکر شده دو رکعت دارد که بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم یک تکبیر بگوید و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بخواند و به رکوع و سجده برود.

احکام روزه:

نه چیز روزه را باطل می کند             خوردن وآشامیدن    قی کردن جماع                       اماله کردن با چیزهای روان                      استمناء                     فرو بردن سر در آب                               دروغ بستن به نام خدا و پیغمبر                  باقی ماندن بر جنابت حیض و نفاس تا اذان صبح       رساندن غبار غلیظ به حلق

·        مسافرت در ماه رمضان به قصد فرار از روزه گرفتن مکروه است

·        اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند ولی اگر پیش از ظهر مسافرت کند وقتی بحد ترخص برسد باید روزه خود را باطل کند

·        اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش رسیده باید روزه اش را تمام کند ولی اگر بعد از ظهر به وطنش رسید روزه اش باطل است

·        در عید فطر و قربان و روزی را که نداند اول شعبان است یا رمضان روزه حرام است

·        روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا قربان مکروه است

خمس بر هفت چیز واجب است:

منفعت کسب                       معدن                       گنج                         مال حلال مخلوط به حرام                        جواهر ی که به واسطه غواسی بدست بیاید                            غنیمت جنگی                           زمینی که کافر ذمی از مسلمانی بخرد

مصرف خمس:

یک قسمت سهم سادات است             و سهم دیگر سهم امام که در این زمان به مجتهد می رسد

زکات  نه چیز واجب است:

گندم    جو           خرما             کشمش                  طلا         نقره        شتر           گاو          گوسفند

مصرف زکات:

مسکین                     فقیر          کسی که از طرف امام یا نائب امام مامور جمع آوری و نگهداری از زکات است        کافر هایی که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل می شوند    خریداری بنده ها  بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد               سبیل الله    ابن سبیل یعنی مسافری که در سفرش درمانده شده

حج به شرایط زیر بر فرد واجب است:

1.       عاقل و بالغ باشد

2.       بواسطه رفتن به حج به کار حرام نیافتد

3.       مستطیع باشد

4.       بقدر بجا آوردن حج وقت داشته باشد

5.       مخارج کسانی را که خرجی آنها را می دهد داشته باشد

6.       بعد از برگشتن توانایی کسب و کار داشته باشد که در مضیغه نیافتد

معامله سَلَف به معامله ای گویند که ابتدا پول را می دهند بعد از مدتی جنس مورد نظر را تحویل می گیرند

مجاعله: آن است که برای انجام کاری به کسی که کار را انجام داده مقداری معین شود

مزارعه: آن است که بین زارع و مالک قرار گذارند که زرع از زمین مالک استفاده کند و مقداری از حاصل را به مالک دهد